Ημέρα: 7 Ιουνίου 2019

«The incredible adventure of little Melina» (ebook)«The incredible adventure of little Melina» (ebook)

Το ηλεκτρονικό βιβλίο που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες των Δ1, Δ2, ΣΤ1 (τμήμα Αγγλικών & Γαλλικών) και ΣΤ2 (τμήμα Γαλλικών) τάξεων του σχολείου σε συνεργασία με τους μαθητές 5 ακόμη σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών: Μαρίας Λογγινίδου, Θανάσης Σκαμάγκα, Ελένης Καλοπίση και Αναστασίας Πετρακάλια στα πλαίσια της φετινής τους συμμετοχής […]