Ημέρα: 14 Σεπτεμβρίου 2020

Υλικά σχολικού έτους 2020-21Υλικά σχολικού έτους 2020-21

Μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση του σχολείου μας με εκπαιδευτικούς και δεν έχει γίνει η κατανομή τους στα τμήματα, σας κοινοποιούμε τα απαραίτητα υλικά μόνο για ορισμένες τάξεις. ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Δ΄ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Β1΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤ2΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ […]