Ημέρα: 16 Σεπτεμβρίου 2020

Παροχή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχ. έτος 2020-21Παροχή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχ. έτος 2020-21

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να αιτηθείτε την παροχή σύγχρονης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητή/τρια, που δε δύναται να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 να προσκομίσετε στο σχολείο μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι ο/η μαθητής/τρια εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες αυξημένου […]