Μήνας: Μάι 2022

ERASMUS+ KA1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικώνERASMUS+ KA1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο «Αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου μας μέσα από την ενδυνάμωση της ηγεσίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού με στόχο τη διαχείριση της ετερότητας και την εκπαίδευση του Πολίτη του 21ου αιώνα» και κωδικό αριθμό 202020-1-EL01-KA101-078209 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κινητικότητα του σχεδίου του […]