Ενημέρωση για τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ7/57620/Δ1/18-05-2020  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,  το σχολείο μας  θα παραλάβει 5 tablets από αυτές που αγόρασε το Ελληνικό Δημόσιο για να διατεθούν στα σχολεία.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση τα tablets θα διανεμηθούν  με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (άποροι, χαμηλό εισόδημα, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανικές οικογένειες, ειδικές δυσκολίες μάθησης μαθητή/μαθήτριας, εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/μαθήτριας), προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Τα tablets αναμένονται από εβδομάδα σε εβδομάδα, επειδή όμως το να τα διανείμουμε δίκαια και γρήγορα τα 5 σε 277 μαθητές είναι λίγο χρονοβόρο, σας παρακαλούμε όπως όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν mail στο σχολείο (10dimfaliro@gmail.com) έως και την Τετάρτη, 25-11-2020, αναφέροντας το όνομά σας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σας, προκειμένου να αξιολογηθείτε και να μπείτε σε λίστα για την παραλαβή των συσκευών με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό εφορείας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και

3. Κάρτα ανεργίας (αν είναι κάποιος από τους γονείς άνεργος) 

Τα παραπάνω θα βοηθήσουν το σχολείο να διανείμει δίκαια τα tablets.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Δ/ντή, ο παραλήπτης (γονέας ή κηδεμόνας) υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει  την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (άρση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας ) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο, ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα από την οποία την παρέλαβε.

Τα tablets θα επιστραφούν με τους παραπάνω όρους μόλις ανοίξουν τα σχολεία.

Ο Δ/ντής

Παπάζογλου Ιωάννης