ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Το σχολείο μας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού  τροχονόμου για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση του Σχολείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛ ΤΡΟΧΟΝ 2018-2019