Κατηγορία: Χρήσιμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Το σχολείο μας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού  τροχονόμου για το σχολικό έτος 2018-2019. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση του Σχολείου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛ ΤΡΟΧΟΝ 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2018-19ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2018-19

1) Οι εγγραφές για την Α’ τάξη θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες από 1-20  Μαΐου 2018 (8:30-11:00 π.μ.) 2) Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η  Δεκεμβρίου 2018 την ηλικία των έξι (6) ετών (Έτος γέννησης το 2012). 3) Δικαιολογητικά εγγραφής: α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι […]