Μήνας: Ιανουάριος 2019

ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση

Την Τετάρτη 30/01/2019, ημέρα των Τριών Ιεραρχών, το σχολείο δε θα λειτουργήσει καθώς η ημέρα αυτή αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το ΠΔ79/2017 αρ. 3 & 1 εδ. ια΄, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 32 & 3 εδ. α΄ του Ν4521/18 (ΦΕΚ38/2-3-18 τ. Α΄). Την Τρίτη 29/01/2019 οι μαθητές των Ε’ […]