Μήνας: Ιούνιος 2018

Προγράμμα eTwinning “We’re Little People but we make Great Friends”Προγράμμα eTwinning “We’re Little People but we make Great Friends”

Η φετινή συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης μεταξύ σχολείων (eTwinning) με τίτλο «We’re little people but we make great friends” ολοκληρώθηκε με τη λήξη του σχολικού έτους. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα ήταν: • 10ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου • Δ.Σ. Γαλάτιστας, Χαλκιδικής • Δ.Σ. Wielczka, Szkola Podstawowa z Oddzialami Integrasyjnymi […]