ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΕΤ. 2022-2023 από 1-20 Μαρτίου 2022

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-23

Απαραίτητα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ & ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΜΑΘΗΤΗ_-ΑΔΥΜ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ 1599 ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ