Μήνας: Φεβρουάριος 2017

Ευχαριστήρια ανακοίνωση.Ευχαριστήρια ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΔΕΠΑ για την προσφορά στο σχολείο μας. Η δωρεά αυτή ύψους 1836 ? περιελάμβανε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά και αναλώσιμα. Η δωρεά αυτή προσδίδει ποιότητα στο εκπαιδευτικό μας έργο.