Εκπαιδευτική επίσκεψη Δ΄τάξης στην Αρκαδία

Την Πέμπτη 18/04/2019 οι μαθητές της Δ΄τάξης του σχολείου μας με τη συνοδεία των δασκάλων τους κ. Θανάση Σκαμάγκα και κα Ελένης Καλοπίση πήραν μέρος στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης του ΚΠΕ Καστρίου “Τα μυστικά του ποταμού” στο δάσος του Μαινάλου.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα που ανήκει στο Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Πρόκειται για ένα θεματικό μουσείο που προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη νεροτριβή, στον αλευρόμυλο, στο βυρσοδεψείο και στον μπαρουτόμυλο, μαθαίνοντας έτσι για τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων στις προβιομηχανικές κοινωνίες.