ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΕΤ. 2020-2021

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-21

Απαραίτητα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ