Ανακοίνωση για το Ολοήμερο Πρόγραμμα

Σας ενημερώνουμε πως για τη βδομάδα 21-25 Σεπτεμβρίου 2020 το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει για τις Α, Β και Γ τάξεις έως τις 15.00.

Η Πρωινή Ζώνη (7.00 – 8.00) δε θα λειτουργήσει.