ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΕΤ. 2021-2022 από 1-20 Μαρτίου 2021

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22

Απαραίτητα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ & ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ_ ΑΔΥΜ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ 1599 ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ