Βράβευση του σχολείου για τη συμμετοχή του στο Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα των Special Olympics Hellas

Το σχολείο μας βραβεύτηκε στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.” των Special Olympics Hellas που πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, από το 2018 έως το 2021 στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές με πρωτοβουλία της Γυμνάστριας κα Νικολέττας Μπίτσικα.

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στο ιδιαίτερο θέμα της ευαισθητοποίησης των μαθητών και της ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία σε μια ομάδα, σε ένα κοινωνικό σύνολο είναι καθοριστική. Η συνεργασία υπήρξε καταλυτική για τη συνέχεια της ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στη κοινωνία μας. ΜΑΖΙ, μαθητές με και χωρίς νοητική αναπηρία δημιούργησαν ομάδες και αλληλοδιδάχθηκαν θεμελιώδεις αρχές για κοινωνική ευημερία, όπως η αποδοχή, η συνεργασία, η φιλία, η ένταξη.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο σχολικό έτος για να συνεχίσουμε ΜΑΖΙ τις δράσεις για τη δημιουργία ενός κόσμου ουσιαστικής συμπερίληψης!