Πλατφόρμα edupass – Οδηγίες εγγραφής

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τα δημόσια σχολεία η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», μέσω της οποίας θα εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για COVID-19, ενώ ενσωματώνονται και όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr.

Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας των μαθητών στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Β) Σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), η αντίστοιχη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται δύο (2) φορές τη σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.

Ο παρακάτω σύνδεσμος δίνει αναλυτικά τις οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής σας στη νέα πλατφόρμα:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-10/2021-10-31_EduPass_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_str.pdf?fbclid=IwAR2p3XPQkaHweYY2Nm54uRjwkV6OXJ9UEDa7PzUC88NdTRrstTck_ERR1uY