Απονομή ετικέτας eTwinning σχολείου στο 10ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου

Στο σχολείο μας απονεμήθηκε στις 15 Μαρτίου η ετικέτα:

«eTwinning School»

για τη χρονιά 2019-20, σε αναγνώριση της συνεχούς παρουσίας μας τα 4 τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. Το έργο εκπονήθηκε από την κ. Μαρία Λογγινίδου, ιδρύτρια & συντονίστρια, και τους εκπαιδευτικούς Θανάση Σκαμάγκα, Ελένη Καλοπίση και Αναστασία Πετρακάλια.

Τo 10ο Δημοτικό είναι ένα από τα 69 σχολεία στην Ελλάδα  και τα 1004 πανευρωπαϊκά που έλαβαν την αναγνώριση αυτή. Η ετικέτα «Σχολείο eTwinning» δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να γίνει μέλος της ομάδας  “eTwinning Schools”,  μιας κεντρικής  ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία και τη σύμπραξη μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.