Ευχαριστήρια ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΔΕΠΑ για την προσφορά στο σχολείο μας.
Η δωρεά αυτή ύψους 1836 ? περιελάμβανε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά και αναλώσιμα.
Η δωρεά αυτή προσδίδει ποιότητα στο εκπαιδευτικό μας έργο.