Ημέρα: 25 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2018-19ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2018-19

1) Οι εγγραφές για την Α’ τάξη θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες από 1-20  Μαΐου 2018 (8:30-11:00 π.μ.) 2) Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η  Δεκεμβρίου 2018 την ηλικία των έξι (6) ετών (Έτος γέννησης το 2012). 3) Δικαιολογητικά εγγραφής: α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι […]