Ημέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2020

Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19_Κοινοποίηση ΚΥΑΜέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19_Κοινοποίηση ΚΥΑ

Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19_Κοινοποίηση ΚΥΑ

Προκήρυξη θέσης Εθελοντή Σχολικού ΤροχονόμουΠροκήρυξη θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση του Σχολείου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ