Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019