Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου αποφάσισε ο εορτασμός της
Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019,

αντί της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου, καθώς το προαύλιο του σχολείου είναι μικρό και δεν υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις για το σύνολο των μαθητών και δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κατάλληλος αθλητικός χώρος τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Την ημέρα αυτή, 02/10/2019, δε θα γίνουν μαθήματα και οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε αθλητικό κέντρο.