Πρόγραμμα Κολύμβησης για τους μαθητές της Γ΄τάξης

Για το τρέχον διδακτικό έτος προγραμματίστηκαν από το ΥΠΑΙΘ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής μαθήματα κολύμβησης για τους μαθητές της Γ΄ τάξης κατά τη διάρκεια του β΄ή του γ΄τριμήνου και εντός του διδακτικού ωραρίου.

Όσοι επιθυμείτε τα παιδιά σας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Τετάρτη 2/10/2019.