Χωρισμός μαθητών σε υποτμήματα

Σας κοινοποιούμε τον χωρισμό των μαθητών του σχολείου σε υποτμήματα όπως ορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» και την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Οι μαθητές που ανήκουν στο ΥΠΟΤΜΗΜΑ__ Α για τις εβδομάδες 1-5 & 15-19 Ιουνίου θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΔΕΥΤΕΡΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ενώ για τις εβδομάδες 9-12 & 22-26 Ιουνίου τα μαθήματα της ΤΡΙΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ.

Οι μαθητές που ανήκουν στο ΥΠΟΤΜΗΜΑ__ Β για τις εβδομάδες 1-5 & 15-19 Ιουνίου θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΤΡΙΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ, ενώ για τις εβδομάδες 9-12 & 22-26 Ιουνίου τα μαθήματα της ΔΕΥΤΕΡΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (όχι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου που είναι αργία λόγω Αγίου Πνεύματος).

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου παραμένει το ίδιο (8:15-13:15).

Η πρωινή προσέλευση θα γίνεται 7:55 – 8:15 (η Πρωινή Ζώνη δε θα λειτουργήσει αφού είναι υποτμήμα του Ολοήμερου Προγράμματος).

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική και το σχολείο μας έχει εφοδιαστεί με αντισηπτικά

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ