Ημέρα: 28 Μαΐου 2020

Χωρισμός μαθητών σε υποτμήματαΧωρισμός μαθητών σε υποτμήματα

Σας κοινοποιούμε τον χωρισμό των μαθητών του σχολείου σε υποτμήματα όπως ορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» και την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Οι μαθητές που ανήκουν στο ΥΠΟΤΜΗΜΑ__ Α […]