Αποτελέσματα κλήρωσης για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη

Σας ενημερώνουμε πως λόγω αλλαγή της νομοθεσίας, όσοι μαθητές αιτήθηκαν την εγγραφή στην Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου μας για το σχ. έτος 2020-21, έγιναν αποδεκτοί.