Υλικά σχολικού έτους 2020-21

Μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση του σχολείου μας με εκπαιδευτικούς και δεν έχει γίνει η κατανομή τους στα τμήματα, σας κοινοποιούμε τα απαραίτητα υλικά μόνο για ορισμένες τάξεις.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Δ΄ΤΑΞΗΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Β1΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ε’ ΤΑΞΗΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤ2΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Γ2΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤ1΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ