Ημέρα: 20 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)Ενημέρωση για τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ7/57620/Δ1/18-05-2020  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,  το σχολείο μας  θα παραλάβει 5 tablets από αυτές που αγόρασε το Ελληνικό Δημόσιο για να διατεθούν στα σχολεία. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση τα tablets θα διανεμηθούν  με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (άποροι, χαμηλό εισόδημα, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, […]