Εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και
ώρα 14:00.

Διαδικασία Εισαγωγής Λήψη

Κατάλογος Σχολείων Λήψη