Ημέρα: 7 Μαΐου 2020

Εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών ΣχολείωνΕισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00. Διαδικασία εισαγωγής Μουσικά Γυμνάσια  Λήψη Κατάλογος Μουσικών Σχολείων Λήψη

Εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών ΣχολείωνΕισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 καιώρα 14:00. Διαδικασία Εισαγωγής Λήψη Κατάλογος Σχολείων Λήψη