Εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

Διαδικασία εισαγωγής Μουσικά Γυμνάσια  Λήψη

Κατάλογος Μουσικών Σχολείων Λήψη